Základní informace

Uniservis Gastro, a.s :
Uniservis Gastro, a.s.

Statutární orgán - představenstvo
předseda představenstva Petr Žižka
místopředseda Luboš Měkota
člen představenstva Ing. Vasil Bobela


Dozorčí rada
předseda dozorčí rady Ivan Ondřejka
místopředseda dozorčí rady Vlastimil Waic
člen dozorčí rady Ing. František Svoboda


Profil společnosti

Uniservis Gastro, a.s. patří v současnosti mezi pět největších poskytovatelů služeb společného stravování v České republice.

Naše lokalizace v centru severozápadních Čech v Mostě nám umožňuje profilovat se jako regionální leader v regionu s největším růstem průmyslu v celé České republice. Kromě co nejefektivnějšího pokrytí regionu máme ambici oslovovat klienty i v přilehlých regionech, v Praze a v dalších lokalitách České republiky.

Naše historie nám dala do vínku významné zkušenosti v oblasti společného stravování v průmyslových podnicích s rozsáhlými areály a složitým směnným provozem. V posledních pěti letech máme za sebou také projekty společného stravování pro moderní průmyslové podniky v industriálních zónách a pro administrativní centra. Naši klienti jsou zahraniční společnosti z Německa, Švýcarska, Švédska, Spojených států amerických, Japonska nebo Mexika.

Dnes obsluhujeme 5 velkokapacitních kuchyní s kompletním zázemím pro chlazení nebo mražení jídel, jejich skladování a distribuci. Kromě toho provozujeme dalších více než 35 distribučních míst – výdejen jídla s doplňkovým prodejem nebo kantýn. Denně vyrábíme více než 13 tisíc porcí hlavních jídel, kromě toho samozřejmě i velký počet doplňkové stravy jako jsou polévky, saláty, svačiny apod.

Našim cílem je důsledná individuální péče o klienty. Projekty společného stravování jsou modelované speciálně pro každého klienta na míru, a to jak po stránce ceny a financování, tak po stránce provozní a marketingové. Individuálně s každým zákazníkem hodnotíme kvalitu poskytovaných služeb a podávaných jídel a samozřejmě také spokojenost našich strávníků.

O kvalitě našich služeb, o chuti našeho jídla a o spokojenosti zákazníků vypovídají naše reference.


Historie společnosti

Společnosti Uniservis Gastro, a.s., vznikla postupným oddělením od společnosti Mostecká uhelná a.s. (dále MUS), kde původně jejím hlavním úkolem bylo zajistit stravovací služby pro zaměstnance skupiny MUS. Uniservis Gastro se na trhu služeb společného stravování pohybuje od roku 1996, úplnou právní samostatnost získala společnost v roce 2004. Během své existence se společnost zaměřila také na poskytování stravovacích služeb mimo skupinu MUS, a v současné době přesáhly tržby mimo tuto skupinu hranici 60% z celkových ročních tržeb.